Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman iAnalizator - Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła podstawowa

Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła podstawowa

Aby dokonać analizy wyników Sprawdzianu:

1. Wybierz odpowiednią jednostkę spośród wszystkich dostępnych oraz ustaw rok szkolny, dla którego chcesz dokonać analizy. Czynności te wykonuj w głównym oknie aplikacji.

2. Wprowadź wyniki Uczniów ze Sprawdzianu

Aby tego dokonać, a tym samym przygotować dane do analiz, musisz przygotować plik udostępniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i zapisać go w dowolnym miejscu na swoim komputerze.

Jeżeli nie wiesz, jaki plik spośród udostępnionych przez OKE wybrać, sięgnij do Wzoru pliku do pobrania, który znajduje się w zakładce Zarządzaj -> Import wyników.

Plik przeznaczony do importu w aplikacji Progman iAnalizator dla szkoły podstawowej prezentuje liczbę punktów uzyskaną przez każdego ucznia indywidualnie, w rozbiciu na poszczególne pytania egzaminu.

Aby dokonać importu rzeczywistego pliku z wynikami absolwentów otwórz w programie okno widoczne na Rysunku 2. Upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy rok pisania sprawdzianu oraz zaznacz prawidłowy region OKE.

Następnie należy kliknąć ikonę Przeglądaj... W nowo otwartym oknie wyświetlą się pliki zawarte na dysku twardym komputera, z których należy wybrać właściwy plik z wynikami Sprawdzianu. Następnie należy kliknąć ikonę Import.

Po tej czynności zostaną uzupełnione następujące dane (mogą one zostać także wprowadzone przez Użytkownika programu ręcznie oraz korygowane po przeprowadzeniu importu):

a) Kartoteki–> Oddziały – lista klas szóstych (o ile w pliku z wynikami była informacja o klasach);

b) Kartoteki –> Uczniowie – lista szóstoklasistów

c) Kartoteki –> Wyniki sprawdzianu – lista wszystkich wyników sprawdzianu po szóstej klasie.

3. Generuj raporty szkolne

Ponieważ dane o wynikach Uczniów z egzaminu są zgromadzone w programie możesz rozpocząć generowanie poszczególnych raportów.

Aby zobaczyć listę poszczególnych raportów wejdź w Raporty-> Raporty szkolne.

Aby wygenerować raport, należy:

- kliknąć jeden raz na interesujący Użytkownika raport w odpowiedniej grupie raportów,

- następnie, jeśli jest taka potrzeba, ustalić parametry raportu i kliknąć przycisk Pobierz PDF lub Pobierz XLS, w zależności od potrzeb.

Wówczas w nowo otwartym oknie wygenerowany zostanie raport (tabela lub wykres) w postaci pliku z rozszerzeniem *pdf lub *xls. Generowane raporty można przeglądać, zapisywać lub drukować na prawach pliku *pdf lub *xls.

4. Przekazywanie danych Organowi Prowadzącemu

Kartoteki >> Szkoły

Prawo dysponowania szczegółowymi wynikami egzaminów mają jedynie dyrektorzy szkół. Stąd jakiekolwiek analizy w organie prowadzącym możliwe są dopiero wtedy, gdy szkoły przekażą dane statystyczne organowi. W tym celu Użytkownik na poziomie szkoły musi wejść do Kartoteki Szkoły i dwukrotnym kliknięciem wybrać z listy szkołę (jeśli Użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednej placówki) i rok, dla których informacje mają zostać przekazane do organu prowadzącego).

Następnie w dolnej części ekranu w zakładce Dane na rok kliknąć ikonę Nowy, aby wprowadzić nowy rok szkolny lub Edytuj, gdy wcześniej dodano już rok szkolny.

 

 

W otwartym oknie należy wypełnić niezbędne informacje.

  • W celu uzupełnienia pola Rok należy poprzez kliknięcie „lupki” z prawej strony wybrać odpowiedni rok szkolny i zatwierdzić kliknięciem ikony Wybierz,
  • W polu Liczba uczniów wpisywana jest liczba wszystkich uczniów danej szkoły,
  • W polu Liczba uczniów z rejonu wpisywana jest liczba uczniów z rejonu,
  • W polu Liczba absolwentów wpisywana jest liczba uczniów, którzy w danym roku zakończyli edukację w szkole podstawowej,
  • W polu Liczba adeptów wpisywana jest liczba uczniów, którzy sześć lat wcześniej rozpoczęli naukę w klasie pierwszej,
  • Migracja plus to liczba uczniów, którzy nie rozpoczęli nauki w pierwszej klasie w danej szkole, a są absolwentami tej szkoły,
  • Migracja minus to liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie danej szkoły, a z różnych względów nie zakończyli nauki w tej szkole,
  • W polu Dyslektycy wpisywany jest procent uczniów piszących egzamin przystosowany dla dyslektyków.

 

Konieczne do uzupełnienia pola zaznaczone są pogrubioną czcionką. Po upewnieniu się, że wprowadzone informacje są prawidłowe, należy zatwierdzić je klikając Zapisz lub Zapisz i zamknij. Następnie, po zamknięciu okna z podstawowymi danymi o szkole, należy z zakładki Dane na rok wybrać odpowiedni rok szkolny zaznaczając kwadracik przy tym roku, a następnie kliknąć ikonę Udostępnij dane 

Uwaga! Poradnik prezentuje podstawowe zagadnienia niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem. Pełne informacje dotyczące obsługi aplikacji znajdują się w Instrukcji. Należy ją pobrać klikając w
Pomoc >> Instrukcja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0