Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.

 

Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.

Dodawanie dokumentów do Aktówki z poziomu dokumentu

Aby dodać dokument do Aktówki, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj do aktówki . Użytkownik może wybrać, czy dokument ma trafić do katalogu domyślnego bądź też do innego wybranego (patrz niżej).

Dodawanie dokumentów do Aktówki metodą "przeciągnij i upuść"

Innym sposobem na przeniesienie wybranej pozycji z listy dokumentów bądź z paneli Ekranu powitalnego do Aktówki jest przeciągnięcie jej na pole z ikoną wysuwane z prawej strony ekranu.

W tym celu należy nakierować na pozycję kursorem, a potem wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy. Trzymając cały czas wciśnięty klawisz należy przeciągnąć pozycję z listy do pola, które automatycznie wysunie się z prawej strony okna (tzw. metoda "przeciągnij - upuść"). Dokument zostanie dodany wtedy do jednego z widocznych katalogów. Na szczycie listy widoczny jest Katalog domyślny, a poniżej niego lista maksymalnie trzech ostatnio używanych katalogów w Aktówce (o tworzeniu i edytowaniu katalogów w Aktówce patrz niżej).

Dodawanie odnośników do stron do Aktówki

Użytkownik może dodawać do Aktówki wybrane przez siebie odnośniki do stron internetowych. W tym celu należy kliknąć na menu Utwórz i wybrać opcję Nowy link.

W polu Nazwa należy podań nazwę, pod jaką będzie wyświetlany odnośnik, a w pole adres wpisać bądź wkleić adres odnośnika. Link zostanie zapisany domyślnym katalogu w Aktówce (przykładowo: Moje dokumenty).

Drzewo katalogów

Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast centralną część zajmuje lista dokumentów lub katalogów, które zostały dodane do Aktówki.

Drzewo katalogów ułatwia poruszanie się po Aktówce i obrazuje jej wewnętrzną strukturę. Początkowo w Aktówce istnieje jedynie katalog Moje dokumenty. Użytkownik może jednak tworzyć nowe katalogi nadając im dowolne nazwy. W tym celu należy skorzystać z opcji Utwórz - Nowy katalog.

Aby edytować katalogi widoczne na drzewie, należy skorzystać z rozwijanego menu dostępnego pod ikoną obok danego katalogu. Dostępne tam opcje pozwolą utworzyć nowy katalog, zmienić nazwę aktualnego katalogu, ustawić go jako domyślny bądź usunąć do Kosza.

Dokumenty można przemieszczać między katalogami metodą "przeciągnij i upuść" (patrz wyżej). W podobny sposób można przemieszczać też katalogi na drzewie katalogów oraz z drzewa na listę dokumentów.

Poniżej drzewa katalogów wskazano katalog ustawiony jako domyślny oraz Kosz (patrz niżej).

Lista dokumentów

W centralnej części okna znajduje się lista katalogów i dokumentów dodanych do Aktówki. Pozycje prezentowane są na liście domyślnie w kolejności alfabetycznej. Aby usunąć pozycję z listy należy najechać na nią kursorem i zaznaczyć pole, które wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Dodatkowe opcje pozwalają na utworzenie nowego bądź zmianę nazwy istniejącego katalogu.

Listę można sortować alfabetycznie bądź według daty dodania dokumentu. Do sortowania służy rozwijane menu po prawej stronie okna.

W górnej części okna wskazano katalog, w którym aktualnie pracuje Użytkownik.

Nad listą dokumentów dostępne są funkcjonalności umożliwiające zarządzanie zawartością aktówki:

  • Usuń - przenosi plik do Kosza (patrz niżej)
  • Utwórz - rozwija menu, za pomocą którego można utworzyć nowy katalog bądź notatkę
  • Dodaj plik – pozwala na załączenie pliku (np. pdf., docx,..) do listy obiektów (uwaga: funkcjonalność dostępna wyłącznie w ramach wybranych pakietów)
  • Więcej - rozwija menu, za pomocą którego można zmienić nazwę katalogu
  • Eksport – uruchomienie tej funkcji pozwala na:
    • drukowanie w postaci osobnych dokumentów materiałów zgromadzonych w Aktówce
    • wysyłanie wybranych dokumentów pocztą elektroniczną; poszczególne dokumenty zamieszczone zostaną jako osobne załączniki w emailu.

Część z funkcjonalności staje się aktywna dopiero po zaznaczeniu wybranych dokumentów lub folderów.

Kosz

Kosz to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym opcjom Użytkownik może trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je do katalogów, w których znajdowały się uprzednio.

Wybrane dokumenty z Aktówki można przenosić do Kosza zaznaczając je na liście i wybierając z górnego menu Usuń, bądź też za pomocą funkcji przeciągnij-upuść - przeciągając ikonę dokumentu nad ikonę Kosza.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0