Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

LEX DVD - Wymiana zabezpieczenia kluczem HASP na Serwis Logowania.

Instrukcja wymiany zabezpieczenia kluczem sprzętowym HASP na Serwis Logowania

Przygotowanie do procesu wymiany zabezpieczenia

W celu dokonania wymiany zabezpieczenia programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy:

 • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX
 • Login i hasło zabezpieczające program
 • Opcjonalnie płyty bazowe (oznaczone opisem Baza – Miesiąc – Rok).

Operację należy rozpocząć od wyjęcia klucza HASP z portu USB.

W celu zmiany zabezpieczenia w programie należy włożyć płytę aktualizacyjną do napędu.

W celu zmiany zabezpieczenia należy wybrać opcję „Instalacja”. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenia katalogu dla programu”. Na tym etapie zaleca się sprawdzenie poprawności ścieżki do folderu programu.

 Po wskazaniu miejsca, w którym programu SIP LEX jest zainstalowany, należy wybrać opcję „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

Okno „Wybór rodzaju zabezpieczenia programu

Z listy należy wybrać dostępny rodzaj zabezpieczenia – „Serwis logowania” – i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

W przypadku zabezpieczenia programu serwisem logowania na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującymi polami:

 • Login, czyli adres e-mail, który został zarejestrowany w serwisie logowania.
 • Hasło, które zostało ustalone przez użytkownika w czasie rejestracji konta.
 • Ekran dostępnych licencji (po wciśnięciu klawisza „Zaloguj”).
 • Po wypełnieniu powyższych pól i wybraniu dostępnej licencji należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

 • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
 • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty aktualizacyjnej do komputera.
 • Wybór opcji „Instaluj Czasopisma Online”, „Instaluj Informator Prawno-Gospodarczy Gold”, „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany program SIP LEX. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

UWAGA: Jeśli ilość modułów i wersja programu nie zmienia się względem wcześniejszego zabezpieczenia, instalacja może zostać przerwana przyciskiem „Anuluj”. Jeśli wersja modułów lub wersja programu różni się od wcześniejszej, należy wykonać instalację z użyciem płyt bazowych.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

W dalszej części procesu instalacji programu SIP LEX instalator poprosi o włożenie do odtwarzacza odpowiednio płyt (np. BAZA 1 – Miesiąc – Rok).

Po wykonaniu wszystkich wskazanych czynności i prawidłowym przebiegu instalacji na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0