Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

LEX DVD - HASP - Dodawanie wyjątków na porty w Win7.

Dodawanie wyjątków na porty.

Program Lex zabezpieczony kluczem HASP wymaga nadania wyjątku na zaporze systemu Windows oraz w programie antywirusowym na port, na którym działa program. Poniżej przedstawiono instrukcję dodania wyjątku na porty w zaporze systemu Windows na przykładzie portu 475, na którym drożność jest wymagana do poprawnego działania programu zabezpieczonego kluczem HASP.

  • Instrukcja dla systemu Windows 7

W celu dodania wyjątku na port na klucz HASP, należy kliknąć kolejno na ikony Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows.

 Następnie należy wybrać z lewej strony „Ustawienia zaawansowane”:

 

 Następnie należy kolejno wybrać zakładki Reguły przychodzące > Nowa reguła. Ponieważ dodajemy wyjątek na port, należy wybrać regułę „Port”, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 Następnie należy wybrać regułę dotyczącą protokołu TCP na porcie 475 i kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 Następnie należy zaznaczyć „Zezwalaj na połączenie” i kliknąć „Dalej”.

 

 

 Należy nadać nazwę dla reguły (poniżej przykładowa nazwa reguły):

 

 Następnie należy ponownie dodać wyjątek, tym razem dla portu przychodzącego 475 UDP, zgodnie z poniższym zrzutem:

 

 W celu dodania reguły wychodzącej należy analogicznie kliknąć na Reguły wychodzące > Nowa reguła. Ponieważ dodajemy wyjątek na port, należy wybrać regułę „Port”, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 Następnie należy wybrać regułę dotyczącą protokołu TCP, na porcie 475 i kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 Zgodnie z poniższym zrzutem należy zaznaczyć „Zezwalaj na połączenie” i kliknąć „Dalej”.

 

 

 Następnie należy nadać nazwę dla reguły (poniżej przykładowa nazwa reguły):

 

 Analogicznie należy utworzyć  regułę wychodzącą dla portu 475 TCP.

 

  

  • Instrukcja dla Systemu Windows XP

Należy wybrać kolejno Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows.

 

 W pierwszej zakładce „Ogólne” należy sprawdzić, czy jest odznaczona opcja „Nie zezwalaj na wyjątki”. Następnie należy przejść do zakładki „Wyjątki”.

 

  Należy wybrać „Dodaj port”.

 

 Należy dodać dwa wyjątki: jeden na port 475 TCP, a drugi na port 475 UDP:

  

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0