Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

ABC DVD - Instrukcja instalacji oprogramowania.

Przygotowanie do procesu instalacji

W celu dokonania instalacji programu z serii ABC należy przygotować następujące elementy:

 • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem ABC
 • Płytę bazową z oprogramowaniem ABC
 • Aktualne zabezpieczenie.

 Proces instalacji programu z serii ABC należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej.

 

 W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać opcję „Instalacja”. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenia katalogu dla programu”. Program SIP ABC domyślnie wprowadzi ścieżkę C:\Program Files\ABC; w przypadku systemów Windows 64bit ścieżka ta jest następująca: C:\Program Files(x86)\ABC.

 

 Po wskazaniu miejsca instalacji programu z serii ABC należy wybrać opcję „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia:

 

 Z listy należy wybrać aktualny rodzaj zabezpieczenia, którym chroniony jest nasz program i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 W przypadku zabezpieczenia programu serwisem logowania na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującymi polami:

 • Login, czyli adres e-mail, który został zarejestrowany w serwisie logowania.
 • Hasło, które zostało ustalone przez użytkownika w czasie rejestracji konta.
 • Ekran dostępnych licencji (po wciśnięciu klawisza „Zaloguj”).

 

 W przypadku zabezpieczenia programu kodem znakowym na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującym polem:

 • „Wprowadź klucze do wykupionych publikacji” oraz przycisk „Dodaj do listy”:

 

 W przypadku zabezpieczenia programu kluczem aktywacyjnym na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z polem „Wprowadź klucz aktywacyjny”. Należy wybrać sposób aktywacji i kliknąć przycisk „Aktywuj”.

 

 Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

 • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
 • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty aktualizacyjnej do komputera.
 • Wybór opcji „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

 

 Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 

 W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

 

 Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany System Informacji Prawnej ABC. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

 

 Po wgraniu plików aktualizacyjnych instalator poprosi o włożenie do napędu płyty BAZA. Należy umieścić w napędzie płytę BAZA (lub wskazać inną lokalizacje płyty za pomocą przycisku „Przeglądaj”), a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

Po wykonaniu wszystkich wskazanych czynności i prawidłowym przebiegu instalacji na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0