Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

ABC DVD - Instrukcja instalacji sieciowej oprogramowania.

Przygotowanie do procesu instalacji

W celu dokonania instalacji programu z serii ABC należy przygotować następujące elementy:

  • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem ABC
  • Płytę bazową z oprogramowaniem ABC
  • Aktualne zabezpieczenie,

 Proces instalacji programu z serii ABC należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej.

 

 W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać opcję „Instalacja”. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenia katalogu dla programu”. Program SIP ABC domyślnie wprowadzi ścieżkę C:\Program Files\ABC; w przypadku systemów Windows 64bit ścieżka ta jest następująca: C:\Program Files(x86)\ABC. W przypadku instalacji sieciowej należy podać ścieżkę sieciową miejsca docelowego instalacji programu.

 

 Po wskazaniu miejsca instalacji programu z serii ABC należy kliknąć „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

 

 Z listy należy wybrać aktualny rodzaj zabezpieczenia sieciowego, którym chroniony jest nasz program –kod znakowy – i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 

 W przypadku zabezpieczenia programu kodem znakowym na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującym polem „Wprowadź klucze do wykupionych publikacji” oraz przyciskiem „Dodaj do listy”.

 

 Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

  • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
  • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty aktualizacyjnej do komputera.
  • Wybór opcji „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

Po wybraniu odpowiednich parametrów zatwierdzamy wybór przyciskiem „Dalej”.

  

W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

 

 Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany System Informacji Prawnej ABC. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

 

 Po wgraniu plików aktualizacyjnych instalator poprosi o włożenie do napędu płyty BAZA. Należy umieścić w napędzie płytę BAZA (lub wskazać inną lokalizację płyty za pomocą przycisku „Przeglądaj”), a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

 

 Po wykonaniu wszystkich wskazanych czynności i prawidłowym przebiegu instalacji na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0