Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman Pomoc techniczna - Jak należy zainstalować program desktopowy?

Jak należy zainstalować program desktopowy?

System instalowany jest domyślnie na dysku C w katalogu Program Files w podkatalogu Progman w podkatalogu o nazwie instalowanego programu (C:\Program Files\Progman\...). Najważniejszy plik z danymi, w którym znajdują się wszystkie ewidencjonowane przez system informacje znajduje się w podkatalogu ZBIORY (C:\ProgramFiles\Progman\ZBIORY\...") w pliku o nazwie Kadry.gdb. System Progman Kadry, Progman Płace, Progman Zlecone i Progman Przelewy korzystają z tej samej bazy – Kadry.gdb.

Instalacja systemów Progman może odbyć się w dwóch wariantach:

INSTALACJA PRZEZ INTERNET

1. Należy połączyć się ze stroną www.progman.wolterskluwer.pl.

2. Z menu ogólnego wybrać Aktualizacje.

3. Należy wskazać odpowiedni dla użytkownika typ jednostki.

4. Kolejno wybrać pozycję Systemy kadrowo – płacowe.

5. Następnie z listy dostępnych programów należy wybrać program, kliknąć na Serwer I lub Serwer II, w celu wyboru źródła pobierania pliku (programy są dostępne dla Użytkownika na obydwóch serwerach).

6. Pojawi się okno logowania, gdzie należy wpisać login (ID Klienta) i Hasło (z umowy licencyjnej). Po poprawnym wprowadzeniu danych identyfikacyjnych rozpocznie się pobieranie pliku po zaznaczeniu opcji Zaloguj.

 

7. W oknie z pobieraniem pliku należy kliknąć na Zapisz plik.

8. Po uruchomieniu procesu instalacji postępować zgodnie z wyświetlonymi informacjami, następnie kontynuować kliknięciem na Tak.

9. Program instalacyjny zaproponuje ścieżkę docelową instalowanego programu, należy kliknąć na Dalej.

10. W ostatnim oknie należy kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

INSTALACJA POPRZEZ PŁYTKĘ CD

Aby zainstalować program, należy uruchomić plik instalacyjny znajdujący się na płycie CD w katalogu „Wersje instalacyjne”:

 1. Włożyć płytę do napędu CD,
 2. Kliknąć myszką na ikonie Mój komputer,
 3. Kliknąć myszką na ikonie CD ROM (np. dysk D),
 4. Wejść do katalogu „Wersje instalacyjne”,
 5. Kliknąć myszką na ikonie pliku instalacyjnego Kadry .

Podczas procesu instalacji pojawią się trzy składniki możliwe do zainstalowania: Narzędzia dodatkowe, System Progman, Baza danych. Dla ułatwienia poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje:

 • Jeżeli program instalowany jest na jednym stanowisku komputerowym, należy zaznaczyć wszystkie składniki: Narzędzia dodatkowe, System Progman i Baza danych.
 • Jeżeli program instalowany jest na kilku stanowiskach, instalację należałoby rozpocząć na komputerze będącym komputerem serwerem. Należy zaznaczyć składnik Baza danych (jeśli na tym komputerze nikt nie będzie pracował w systemie Progman) albo należy zaznaczyć dwa składniki: System Progman i Baza danych (jeśli na tym komputerze Użytkownik będzie pracował na systemie Progman).
 • Z kolei na komputerze, który będzie korzystał ze zbiorów umieszczonych na komputerze serwerze, należy zaznaczyć jeden składnik: System Progman.
 • Narzędzia dodatkowe zawierają: Archiwizator (umożliwia zdalne dokonywania archiwizacji) oraz Viewer_QR (umożliwia drukowanie zapisanych raportów bez zainstalowania systemu Progman). Narzędzia dodatkowe instalowane są domyślnie w katalogu C:\Program Files\Progman\Narzędzia.
 • Program zostanie standardowo umieszczony w folderze o nazwie systemu w katalogu Progman, a pełna ścieżka do programu będzie wyglądała następująco: C:\Program Files\Progman\...(Nazwa systemu).

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0