Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

ABC ON-LINE - Czyszczenie cache w przeglądarce internetowej i w javie.

 Podczas próby uruchomienia aplikacji mogą pojawić się komunikaty:

 

 lub

 

  oraz wystąpić problem z ładowaniem się programu (zbyt długi czas oczekiwania):

 

 W przypadku tego typu problemów z aplikacjami online rozwiązaniem jest usunięcie cache z przeglądarki internetowej i javy. Poniżej przedstawiono instrukcję usunięcia cache z przeglądarki internetowej dla wszystkich oficjalnie wspieranych przeglądarek, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

 • W przeglądarce IE należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Usuń historię przeglądania”:

  

Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL lub w prawym górnym rogu wybrać ikonę koła zębatego jak poniżej:

 

 Następnie wyświetli się poniższe okno. Należy zaznaczyć, jak pokazano niżej, odpowiednie opcje i wybrać „Usuń”:

  

 W przypadku przeglądarki FF również można skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL lub tak jak poniżej wybrać: Firefox -> Historia -> Wyczyść historię przeglądania.

 

 Należy zaznaczyć opcje, jak pokazano poniżej, i wybrać „Wyczyść teraz”:

  

  W przypadku przeglądarki Google Chrome należy wybrać Menu -> Narzędzia -> Wyczyść dane przeglądania lub skrót klawiszowy CTRL + SHIFT + DEL:

 

 Następnie należy wybrać opcje, jak pokazano poniżej, i kliknąć „Wyczyść dane przeglądarki”:

  

  

Czyszczenie danych podręcznych w javie:

Odnajdywanie panelu Java Control Panel

Windows 8
Użyć funkcji wyszukiwania do odnalezienia panelu sterowania:

 • Nacisnąć klawisze „Windows” + „W”, aby otworzyć panel wyszukiwania w celu wyszukania ustawień
  LUB
  Przeciągnąć wskaźnik myszy do dolnego prawego rogu ekranu, po czym kliknąć na ikonę „Szukaj”.
 • W polu wyszukiwania wpisać „Java Control Panel”.
 • Kliknąć na ikonę „Java”, aby otworzyć Java Control Panel.

Windows 7, Vista

 • Nacisnąć przycisk „Start”, po czym wybrać opcję „Panel sterowania”.
 • W polu wyszukiwania w Panelu sterowania wpisać „Java Control Panel”.
 • Kliknąć na ikonę „Java”, aby otworzyć Java Control Panel.

Windows XP

 • Nacisnąć przycisk „Start”, po czym wybrać opcję „Panel sterowania”.
 • Kliknąć dwukrotnie na ikonę „Java”, aby otworzyć Java Control Panel.

 

  

Usuwanie tymczasowych plików za pomocą panelu Java Control Panel

 1. W panelu Java Control Panel nacisnąć na karcie „General” (Ogólne) przycisk „Settings” (Ustawienia) w obszarze „Temporary Internet Files” (Tymczasowe pliki internetowe).
  Zostanie wyświetlone okno „Temporary Files Settings” (Ustawienia plików tymczasowych:

 

 W oknie dialogowym „Temporary Files Settings” (Ustawienia plików tymczasowych) nacisnąć przycisk „Delete Files” (Usuń pliki).

Zostanie wyświetlone okno „Delete Files and Applications” (Usuwanie plików i aplikacji).


 Nacisnąć przycisk „OK” w oknie dialogowym „Delete Files and Applications” (Usuwanie plików i aplikacji). Z pamięci podręcznej zostaną usunięte wszystkie pobrane aplikacje i aplety.

Nacisnąć przycisk „OK” w oknie dialogowym „Temporary Files Settings” (Ustawienia plików tymczasowych). Aby usunąć z pamięci podręcznej tylko określoną aplikację lub aplet, nacisnąć przycisk „View Applications” (Wyświetl aplikacje) lub „View Applets” (Wyświetl aplety).

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0