Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman Pomoc techniczna - Instalacja i konfiguracja - komputer kliencki (końcówka)

Instalacja i konfiguracja - komputer kliencki (końcówka)

Do instalacji serwera danych na "komputerze-końcówce" można użyć tej samej wersji instalacyjnej, która była użyta na komputerze głównym. Aby zainstalować serwer danych FireBird należy wykonać następujące kroki:

 •  Plik instalacyjny serwera FireBird znajduje się na płycie z programami w katalogu Narzędzia oraz na stronie Serwisu technicznego firmy Wolters Kluwer SA.W sekcji Do pobrania.Plik ze strony internetowej należy pobrać i zapisać na dysku.

UWAGA! Serwer FireBird zawsze instalujemy w lokalizacji proponowanej przez instalator, czyli w katalogu Program Files.

 • Instalację należy rozpocząć poprzez uruchomienie pliku exe.
 • Na komputerze klienckim należy wybrać opcję Komputer "Klient" - bez serwera Firebird.
 • Następnie należy wybrać przycisk Dalej, Instaluj oraz Zakończ. Domyślnie zaznaczone są komponenty wymagane do prawidłowej obsługi bazy danych programów, więc nie należy zmieniać ustawień.

Serwer danych został poprawnie zainstalowany na "komputerze-końcówce". W następnym kroku należy przejść do instalacji oraz konfiguracji programów.

Instalacja oprogramowania na "komputerze-końcowce" przebiega podobnie, jak na komputerze głównym. Aby rozpocząć instalację na komputerze-końcówce należy wykonać następujące kroki:

 • Należy uruchomić plik instalacyjny programu.
 • Podczas instalacji należy wskazać miejsce, gdzie programy mają być zainstalowane. Domyślnie ścieżka jest ustawiona do katalogu Program Files: C:\Program Files\ProgMan

UWAGA! Instalując oprogramowanie linii Progman na systemie Windows Vista lub 7 należy wskazać miejsce instalacji poza katalogiem Program Files. Instalacja w domyślnej ścieżce może źle wpłynąć na pracę programu! 

 • Następnie należy kliknąć Dalej i zaznaczyć odpowiednie składniki instalacji programu. Na "komputerze-końcówce" należy odznaczyć opcję .
 • Następnie należy kliknąć Dalej – program rozpocznie instalację.
 • Kiedy instalacja zakończy się, instalator wyświetli ekran z potwierdzeniem. Należy wybrać przycisk Zakończ.

Program został zainstalowany pomyślnie. Należy teraz przejść do konfiguracji serwera na komputerze kliencie, która została opisana poniżej.

 • Należy uruchomić program (dla przykładu - Kadry) do momentu pojawienia się okienka logowania.
 • Należy wcisnąć klawisze Ctrl + K, pojawi się przycisk Konfiguracja.

 • Po wybraniu przycisku Konfiguracja pojawi się okienko Konfiguracja połączenia przedstawione poniżej.

 • W polu Typ połączenia należy wybrać TCP/IP.
 • W polu Adres komputera należy wpisać adres IP komputera, na którym znajdują się bazy danych. Na obrazku znajdującym się powyżej został wpisany przykładowy adres IP.
 • Jeżeli w konfiguracji serwera nie został zmieniany port, standardowo jest to port 3050.
 • W polu Ścieżka do zbioru należy wpisać lokalizację pliku bazy danych, dokładnie taką, w jakiej plik znajduje się na komputerze głównym (serwerze).
 • Wybieramy przycisk Zatwierdź i uruchamiamy program.

Konfiguracja programu na komputerze końcówce została zakończona.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0