Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman iDziennik - Import danych z systemu iPlan Lekcji

Import danych z systemu Progman iPlan Lekcji do Progman iDziennik

Aby zaimportować dane z przygotowanego wcześniej w systemie Progman iPlan Lekcji lub ASC iPlan Lekcji pliku w formacie XML, należy wcześniej wprowadzić wszystkie dane ewidencyjne klas i uczniów, po czym założyć klasom dzienniki w aplikacji Progman iDziennik. Następnie należy przejść do menu Narzędzia >> Import z Planu lekcji. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik z rozszerzeniem XML, po czym kliknąć Otwórz oraz kliknąć Dalej aby rozpocząć import.

Krok drugi importu to powiązanie przedmiotów wprowadzonych wcześniej w aplikacji Progman iDziennik z przedmiotami zapisanymi w pliku z planu lekcji. Aby to zrobić należy podświetlić przedmiot po prawej i po lewej stronie okna i kliknąć klawisz na środku okna. Jeśli po obu stronach nazwy są takie same, powiązanie nastąpi automatycznie.

W kroku trzecim importu danych należy powiązać nauczycieli wprowadzonych wcześniej w aplikacji Progman iDziennik z nauczycielami zapisanymi w pliku z planu lekcji. Aby to zrobić należy podświetlić osobę po prawej i po lewej stronie okna i kliknąć klawisz na środku okna. Jeśli po obu stronach znajdą się takie same osoby, ich powiązanie nastąpi automatycznie.

Krok czwarty to powiązanie klas (dzienników) istniejących w systemie Progman iDziennik z klasami z pliku XML.

Po przejściu w/w kroków należy kliknąć klawisz Rozpocznij importowanie aby zakończyć operację importu danych z systemu Progman iPlan lekcji.

W przypadku importu danych z aplikacji Progman iPlanu Lekcji do aplikacji Progman iDziennik, gdzie nie ma wprowadzonej listy nauczycieli i przedmiotów, po wykonaniu tej operacji zostaną te dane zapisane do programu. Zaimportowany w ten sposób plan lekcji zostanie wprowadzony do systemu jako szkic planu dla każdej klasy. Należy w nim następnie nanieść wszystkie podziały przedmiotów na grupy (moduł Przedmioty klas) oraz podziału godzin lekcyjnych między przedmioty (edycja szkicu planu lekcji) po czym opublikować plan jako obowiązujący.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2