Serwis Wolters Kluwer Polska SA - Pomoc Techniczna
Obserwuj

Progman iAnalizator - Udostepnianie danych organowi prowadzącemu

Udostępnianie danych organowi prowadzącemu

Progman iAnalizator jest programem pomagającym zdiagnozować pracę szkół, bazując na wynikach egzaminów zewnętrznych. Prawo dysponowania szczegółowymi wynikami egzaminów mają jedynie dyrektorzy szkół. Stąd jakiekolwiek analizy w organie prowadzącym możliwe są dopiero wtedy, gdy szkoły przekażą dane statystyczne organowi. W tym celu użytkownik na poziomie szkoły musi wejść do Kartoteki Szkoły
i kliknięciem wybrać z listy szkołę (jeśli użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednej placówki) i rok, dla których informacje mają zostać przekazane do organu prowadzącego.

Następnie w dolnej części ekranu w zakładce Dane na rok należy kliknąć ikonę Nowy, aby wprowadzić nowy rok szkolny lub Edytuj, gdy wcześniej dodano już rok szkolny.

W otwartym oknie wypełnić niezbędne informacje.

 • Pole Rok powinno zawierać rok, w którym zdawany był egzamin zewnętrzny. Aby uzupełnić to pole należy kliknąć ikonę „lupy” z prawej strony wiersza Rok i wybrać z listy właściwy rok szkolny.
 • W polu Liczba uczniów wpisywana jest liczba wszystkich uczniów szkoły w danym roku szkolnym.
 • W polu Liczba absolwentów wpisywana jest liczba uczniów, którzy w danym roku zakończyli edukację na danym poziomie kształcenia (nie koniecznie podchodzili do egzaminu maturalnego w tym roku, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej).
 • W polu Cykl kształcenia wpisywana jest długość cyklu kształcenia w danej szkole (np. 4 lata dla technikum, 3 lata dla liceum, gimnazjum, podstawówki),
 • W polu Liczba adeptów wpisujemy liczbę uczniów jaka trzy lata wcześniej (liceum, gimnazjum) lub cztery lata wcześniej (technikum) rozpoczęła naukę w klasie pierwszej,
 • Migracja Plus to liczba uczniów, którzy nie rozpoczęli nauki w pierwszej klasie w danej szkole, a podeszli do egzaminu maturalnego jako absolwenci szkoły.
 • Migracja minus to liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie danej szkoły, a z różnych względów nie zakończyli nauki w tej szkole,
 • W polu Dyslektycy wpisujemy procent uczniów, którzy na egzaminie pisali arkusz przystosowany dla dyslektyków,
 • Udostępnienie danych to informacja o tym, czy dane dotyczące osiągnięć absolwentów
  w danej sesji maturalnej zostały udostępnione organowi prowadzącemu.
 • Data udostępnienia to informacja o tym, kiedy dane dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej zostały przekazane organowi prowadzącemu.

Po upewnieniu się, że wprowadzone informacje są prawidłowe, Użytkownik w szkole powinien zatwierdzić je klikając Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Następnie, po zamknięciu okna, należy w zakładce Dane na rok zaznaczyć odpowiedni rok szkolny, dla którego dane szkoła zamierza przekazać organowi prowadzącemu i kliknąć przycisk Udostępnij dane.

Zamknięcie roku spowoduje udostępnienie podstawowych danych statystycznych organowi prowadzącemu. Jednocześnie zablokowana zostanie możliwość edycji danych i importu wyników oraz trwale zapisane zostaną informacje o wynikach maturalnych i gimnazjalnych uczniów, liczbie absolwentów i migracji.

Uwaga! Gdyby okazało się, że informacje blokowane po zamknięciu roku wymagają korekt, niezbędne jest skontaktowanie się z Użytkownikiem w organie prowadzącym lub z Administratorem Systemu w firmie Wolters Kluwer SA. Tylko te osoby mogą odblokować rok, co umożliwi ponowną edycję danych.

Po przekazaniu danych organowi prowadzącemu Użytkownik w szkole po zalogowaniu informowany jest o tym fakcie komunikatem widniejącym w głównym oknie programu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0