Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Analizy

Analizy - oznaczone ikoną  - to zestawienia różnych rodzajów dokumentów powiązanych tematycznie z konkretnym zagadnieniem, np. "podróże służbowe krajowe", "amortyzacja budynków i lokali" itp.

W skład analizy mogą wchodzić:
- akty prawne;
- komentarze;
- monografie;
- pytania i odpowiedzi;
- orzeczenia;
- glosy;
- pisma urzędowe;
- wzory dokumentów;
- normy;
- zestawienia;
- bibliografia;
- linki do tekstów źródłowych;
- odesłania do analiz powiązanych;
- słowa kluczowe powiązane z analizami podobnych zagadnień;
- inne dokumenty.

Poszczególne kategorie dokumentów zebrane są w boksach widocznych w głównym oknie.

Pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z analizą.

Dla Analiz dostępne są również zakładki:

Zakładka Dokument - prezentowane są tam Słowa kluczowe odsyłające do zbliżonych tematycznie Haseł.

Zakładka Eksport - umożliwia:

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, dane metrykalne dokumentu etc.),

 - wydruk dokumentu,

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

 - sporządzenie Notatki,

 

Zakładka Widok:

-- zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

-- wybór wysokiego kontrastu.

 

Szczególnym rodzajem analiz są Materiały szkoleniowe dostępne w Serwisie HR. To przede wszystkim instrukcje realizacji szkoleń, na które składają się gotowe do użycia kompletne wzory i scenariusze szkoleń wraz z niezbędną dokumentacją (slajdy prezentacji, scenariusze realizacji ćwiczeń dla grup, materiały dla uczestników oraz instruktaż dla prowadzącego wraz z wstępem i harmonogramem szkolenia). Instruktaż realizacji pozwala na zrealizowanie szkolenia dedykowanego do potrzeb firmy zasobami wewnętrznymi bez konieczności angażowania firmy szkoleniowej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0