Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi to dostępna w Hasłach baza dokumentów zawierających wyjaśnienia problemów prawnych wysyłanych do Redakcji LEX przez Użytkowników.

Pytania i odpowiedzi oznaczone są ikoną  .

Na liście pytań i odpowiedzi dostępnych w Haśle widoczne są:

- tytuł pytania,

- rodzaj i numer dokumentu,

- wskazanie kiedy została udzielona odpowiedź na pytanie,

- autor odpowiedzi.

Po wyświetleniu treści pytania i odpowiedzi dane te zostaną wyświetlone u góry okna. Dodatkowo wskazany będzie status obowiązywania: aktualne bądź archiwalne.

Ponad listą Pytań i odpowiedzi prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Tekst Pytania i odpowiedzi zawiera opis problemu prawnego i odpowiedź specjalisty, wraz z linkami do powoływanych przepisów.

Dla Pytań i odpowiedzi dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

- Szukaj w treści - pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

Zakładka Eksport - umożliwia:

 - ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, spis treści, dane metrykalne dokumentu etc.),

 - wydruk dokumentu,

 - eksport treści dokumentu do pliku,

 - wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia - umożliwia:

- dodanie dokumentu do Aktówki,

 - sporządzenie Notatki,

 

Zakładka Widok:

- zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

- - zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

-- wybór wysokiego kontrastu

-do_czytania.png - wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

W prawej części okna z treścią Pytania i odpowiedzi znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

W prawej części okna z treścią glosy znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z glosą dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1