Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy.

aktowka1.png

 

Do Aktówki można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.

 

Drzewo katalogów
Okno Aktówki podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, natomiast w centralnej części prezentowana jest zawartość przeglądanego katalogu.

Drzewo katalogów ułatwia poruszanie się po Aktówce i obrazuje jej wewnętrzną strukturę. Początkowo w Aktówce istnieje jedynie katalog Moje dokumenty. Użytkownik może tworzyć nowe katalogi nadając im dowolne nazwy. W tym celu należy skorzystać z ikony Dodaj.pngi wybrać pozycję Nowy katalog.

Przy nazwie katalogu, w nawiasie, wskazano ilość elementów (katalogów, notatek, linków, plików), które się w nim znajdują.

Aby wyświetlić zawartość katalogu w Aktówce, należy kliknąć na jego ikonę na drzewie. Ikona strza_kaprawo.pngoznacza, że w danym katalogu istnieją dalsze katalogi niższego rzędu. Aby wrócić do poprzedniego folderu, należy kliknąć na ikonę strza_kalewo.png a następnie na nazwę interesującego nas katalogu.

Poniżej znajdują się informacje o ilości plików udostępnionych, zawartości katalogu domyślnego oraz ilości plików znajdujących się w Koszu.
   

Lista elementów

W centralnej części okna znajduje się lista katalogów i elementów dodanych do Aktówki. Pozycje prezentowane są na liście domyślnie w kolejności alfabetycznej.
    
Listę można sortować alfabetycznie bądź według daty dodania dokumentu. Do sortowania służy rozwijane menu po prawej stronie okna.
    
W górnej części okna wskazano katalog, w którym aktualnie pracuje Użytkownik.

 

Dodawanie elementów do Aktówki

Ikona Dodaj.pngrozwija menu, za pomocą którego można dodać do aktówki nowe elementy: katalogi, notatki, linki i pliki:

  • Dodaj katalog - po wybraniu opcji będziemy musieli wpisać nazwę katalogu i kliknąć na ikonę Utwórz; nowy katalog zostanie dodany do Aktówki.
  • Dodaj notatkę - opcja pozwala utworzyć notatkę w prostym oknie edytora tekstu. Po wpisaniu tytułu, treści i kliknięciu Zapisz notatkę, zostanie ona utworzona w katalogu w Aktówce, który właśnie przeglądamy.
  • Dodaj link - do Aktówki można dodawać wybrane przez siebie linki (odnośniki do stron internetowych). W polu Nazwa należy podań nazwę, pod jaką będzie wyświetlany link, a w pole adres wpisać bądź wkleić jego adres. Link zostanie zapisany  w katalogu w Aktówce, który właśnie przeglądamy.
  • Dodaj plik - po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik. Jego kopia zostanie umieszczona w katalogu w Aktówce, który właśnie przeglądamy. Lista akceptowanych formatów plików dostępna jest tutaj.

 

Dodawanie dokumentów do Aktówki metodą "przeciągnij i upuść"

Innym sposobem na przeniesienie wybranej pozycji z listy dokumentów bądź z paneli Ekranu powitalnego do Aktówki jest przeciągnięcie jej na pole z ikoną wysuwane z prawej strony ekranu.

W tym celu należy nakierować na pozycję kursorem, a potem wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy. Trzymając cały czas wciśnięty klawisz należy przeciągnąć pozycję z listy do pola, które automatycznie wysunie się z prawej strony okna (tzw. metoda "przeciągnij - upuść"). Dokument zostanie dodany wtedy do jednego z widocznych katalogów. Na szczycie listy widoczny jest Katalog domyślny, a poniżej niego lista maksymalnie trzech ostatnio używanych katalogów w Aktówce.

 

Edycja elementów w Aktówce

Katalogi, notatki i linki dodane do Aktówki można edytować. W tym celu należy zaznaczyć właściwy element na liście plików i kliknąć na opcję edytuj.png.

   
Eksport elementów z Aktówki

Poszczególne pliki i dokumenty zgromadzone w Aktówce można wyeksportować w postaci wydruku bądź wysłać mailem. W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas elementy i kliknąć na ikonę eskport.png. W nowym oknie można następnie ustawić szczegóły wydruku bądź wysyłki mailem.
    
Kosz

Kosz to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym opcjom Użytkownik może trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je do katalogów, w których znajdowały się uprzednio.
Wybrane dokumenty z Aktówki można przenosić do Kosza zaznaczając je na liście i wybierając z górnego menu usu_.png.
  
Ustawienia
Opcja ustawienia.pngsłuży do zmiany nazwy katalogów bądź ustawienia jednego z katalogów jako katalogu domyślnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1