Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Akty prawne - Kursywa w tekście aktu prawnego

Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego.

W aktach prawa powszechnego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Kursywą będą objęte są również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualność kwot weryfikuje przypis do konkretnej stawki).

W aktach prawa europejskiego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości bądź Sądu ds. Służby Publicznej.

W aktach prawa miejscowego:

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem WSA, rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody bądź uchwałą regionalnej izby obrachunkowej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0