Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Wyszukiwanie dokumentów - znaki specjalne i operatory

Dodatkowe opcje wykorzystywane przy wyszukiwaniu pełnotekstowym.

W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (') itp.
Wpisywać można nazwy typu Natura 2000, ISO 2001, O'Brien czy też sygnatury, np. I KZP 52/05.

Można posługiwać się znakami specjalnymi:

? - zastępuje dowolny znak oraz

* - zastępuje ciąg dowolnych znaków.

Przy wpisaniu więcej niż jednego słowa można zdecydować, w jakiej konfiguracji mają one względem siebie występować. Do tego celu służą operatory logiczne, które wpisuje się WIELKIMI literami (lub za pomocą symboli) pomiędzy słowami (grupami słów):

AND (spacja): operator domyślny - pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występują podane słowa niezależnie od kolejności i niezależnie od sąsiedztwa. Po wpisaniu np.:
podatki AND opłaty
podatki opłaty
- zostaną wyszukane dokumenty zawierające i "podatki", i "opłaty" niezależnie od podanej kolejności i sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

OR (lub ||): pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występuje co najmniej jedno ze słów (jedna grupa słów w cudzysłowie) oddzielone operatorem OR. Po wpisaniu np.:
podatki OR opłaty
podatki || opłaty
- zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające przynajmniej "podatki" lub przynajmniej "opłaty"; albo i "podatki", i "opłaty", niezależnie od podanej kolejności, sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

NOT (! lub -): pozwala wyszukać dokumenty, w których występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) sprzed operatora i jednocześnie nie występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) zza operatora. Po wpisaniu np.:
podatki NOT opłaty
podatki !opłaty (wykrzyknik bez spacji przy wyrazie "opłaty")
podatki -opłaty (łącznik bez spacji przy wyrazie "opłaty")
- zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające słowo "podatki" we wszystkich odmianach fleksyjnych i jednocześnie niezawierające słowa "opłaty".
Uwaga! Aby wyłączyć funkcjonowanie operatora - należy poprzedzić go znakiem /

Dodatkowe znaki wpływające na wyniki wyszukiwania

" " (cudzysłów) - można nim oznaczyć grupę wyrazów. Wpisanie więcej niż jednego słowa w cudzysłów, np. "sądy grodzkie" oznacza, że będą one wyszukiwane w podanym sąsiedztwie, kolejności i z uwzględnieniem odmian fleksyjnych;

~ (tylda) - służy do wyszukiwania wyrażeń tzw. nieostrych, czyli w przypadkach gdy Użytkownik nie ma pewności co do brzmienia szukanego słowa. Po wpisaniu np.:

Sosnowski~

- zostaną wyszukane dokumenty zawierające także słowo podobne, np. „Sosnkowski”, „Bossowski”, „kosowski” itp.;

~ (tylda) i liczba - służy do wyszukiwania grupy wyrazów (więcej niż 1, wpisane w cudzysłów) w określonej od siebie odległości oznaczonej liczbą. Po wpisaniu np.:

transport zwierząt”~10

- zostaną wyszukane dokumenty zawierające słowa „transport” oraz „zwierząt” oddalone od siebie do 10 słów;

^ (daszek) - służy do modyfikowania wagi dokumentu na liście dla słowa wskazanego

w grupie szukanych słów. Po wpisaniu np.:

transport^4 lądowy

- dokumenty zawierające słowo „transport” będą traktowane podczas wyszukiwania jako istotniejsze i tym samym pojawią się na wyższych pozycjach wyszukanej listy. Czym wyższa wartość liczbowa, tym wyrażenie wskazane symbolem ^ jest uznane za bardziej istotne. Istnieje także możliwość określenia istotności dla frazy. Wpis w polu wyszukiwarki:

transport lądowy”^4 „transport lotniczy

spowoduje, że dokumenty zawierające frazę „transport lądowy” będą traktowane podczas wyszukiwania jako istotniejsze.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3