Serwis Wolters Kluwer Polska SA -  Pomoc Techniczna
Obserwuj

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez i glos

Wykaz źródeł dokumentów zamieszczonych w programie.

 

Źródła tez piśmiennictwa:

Admin. - Administracja
Biul.RL - Biuletyn Rady Legislacyjnej
Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
CASUS - CASUS
CML Rev. - Common Market Law Review
Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Czas Informacji - Czas Informacji
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
EPS - Europejski Przegląd Sądowy
Eur.Prz.Pr. - Europejski Przegląd Prawa
FK - Finanse Komunalne
Glosa - Glosa
GSP - Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
Ius et Adm. - Ius et Administratio
Ius Novum - Ius Novum
Jur.Podat. - Jurysdykcja Podatkowa
Jur.Podat.-DS - Jurysdykcja Podatkowa - Dodatek Specjalny
K.Pr.Pub. - Kwartalnik Prawa Publicznego
KPP - Kwartalnik Prawa Prywatnego
KRS - Krajowa Rada Sądownictwa
M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
M.Zam.Pub. - Monitor Zamówień Publicznych
NKPK - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP - Nowe Prawo
NPN - Nowy Przegląd Notarialny
NZS - Nowe Zeszyty Samorządowe
OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Palestra - Palestra
PFRN – Polska Federacja Rynku Nieruchomości
PiM - Prawo i Medycyna
PiP - Państwo i Prawo
PiPGUE - Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej
PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Por.KS - Poradnik Komornika Sądowego
PP - Przegląd Podatkowy
PPE - Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPEiM - Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
PPEur - Przegląd Prawa Europejskiego
PPH - Przegląd Prawa Handlowego
PPiA - Przegląd Prawa i Administracji
PPK - Przegląd Prawa Karnego
PPLiFS - Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
PPOŚ - Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
PPW - Prawo Papierów Wartościowych
Pr.As. - Prawo Asekuracyjne
Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
Pr.EiM - Prawo Europejskie i Międzynarodowe
Pr.Gosp. - Prawo Gospodarcze
Pr.i P. - Prawo i Podatki
Pr.i P.-WS - Prawo i Podatki - Wydanie Specjalne
Pr.i Środ. - Prawo i Środowisko
Pr.iPUE - Prawo i Podatki Unii Europejskiej
Pr.NTech - Prawo Nowych Technologii
Pr.Pracy - Prawo Pracy
Pr.Spółek - Prawo Spółek
Pr.UE - Prawo Unii Europejskiej
Pr.w Dzial. - Prawo w Działaniu
Prob.Egz. - Problemy Egzekucji
Prob.Egz.S. - Problemy Egzekucji Sądowej
Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo
Prokurator - Prokurator
Prz.Leg. - Przegląd Legislacyjny
Prz.Sejm. - Przegląd Sejmowy
PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PWPMEiP - Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Radca Praw. - Radca Prawny
Rejent - Rejent
Rejent-WS - Rejent - Wydanie Specjalne
RPEiS - Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczposp.PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
Sł.Pracow. - Służba Pracownicza
ST - Samorząd Terytorialny
St.Europ. - Studia Europejskie
St.Iur. - Studia Iuridica
St.Iur.Agraria - Studia Iuridica Agraria
St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia
St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia
St.Pr.-Ek. - Studia Prawno-Ekonomiczne
St.Pr.PiPSp. - Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
St.Prawn. - Studia Prawnicze
St.Prawn.KUL - Studia Prawnicze KUL
St.Wyborcze - Studia Wyborcze
TPP - Transformacje Prawa Prywatnego
TPP-supl. - Transformacje Prawa Prywatnego-suplement
WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy
YPEur.Stud. - Yearbook of Polish European Studies
Z Prob.PPiP - Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Zam.Pub.Dor. - Zamówienia Publiczne Doradca
ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Źródła glos:

AUW PPiA - Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji
EPS - Europejski Przegląd Sądowy
FK - Finanse Komunalne
GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
Glosa - Glosa
KRS - Krajowa Rada Sądownictwa
NPN - Nowy Przegląd Notarialny
PiP - Państwo i Prawo
PPW - Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator - Prokurator
Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo
PP - Przegląd Podatkowy
PPH - Przegląd Prawa Handlowego
PPrW - Przegląd Prawa Wyznaniowego
ST - Samorząd Terytorialny
St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia
St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia
ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pisma urzędowe - publikatory

A.Rach.-Pod. - Aktualności Rachunkowo-Podatkowe
Biul.Inf.SEF - Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Biul.Podat. - Biuletyn Podatkowy
Biul.Przeds - Biuletyn Przedsiębiorcy
Biul.RIOSzc. - Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
D.Podatnika - Doradca Podatnika
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
Dz.Urz.Min.Fin. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
Dz.Urz.UOKiK - Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Fiskus - Fiskus
G.Podatkowa - Gazeta Podatkowa
G.Prawna - Gazeta Prawna
G.Urzędowa - Gazeta Urzędowa - dodatek do Gazety Prawnej
Glosa - Glosa
Ks.PiR - Księga Przychodów i Rozchodów
KSiP - Kontrola Skarbowa i Podatkowa
M.Podat. - Monitor Podatkowy
M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
M.RiF - Monitor Rachunkowości i Finansów
M.Spół. - Monitor Spółdzielczy
Pisma MF-DS - Pisma Ministerstwa Finansów - Dodatek Specjalny
Por.VAT - Poradnik VAT
PPD - Przegląd Podatku Dochodowego
Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
Pr.Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy
Rejent - Rejent
RPP - Rachunkowość. Poradnik praktyczny
Rzeczposp. DF - Rzeczpospolita - Dobra Firma
Rzeczposp. PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
Rzeczposp. PiP - Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka
S.Fin.-Ks. - Serwis Finansowo-Księgowy
S.Podat. - Serwis Podatkowy
V.PiP - Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika
VAT-biul. - VAT - Biuletyn o podatku od towarów i usług
Wspólnota - Wspólnota

Strony internetowe:

www.bfg.pl - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
www.csioz.gov.pl - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
www.ecb.eu - Europejski Bank Centralny
www.giodo.gov.pl - Generalny Inskpektor Ochrony Danych Osobowych
www.gif.gov.pl - Główny Inspektorat Farmaceutyczny
wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii
www.gunb.gov.pl - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
portal.tarnow.bip-gov.info.pl - Gmina Miasta Tarnowa
bialystok.uc.gov.pl - Izba Celna w Białymstoku
www.ickielce.pl - Izba Celna w Kielcach
www.icrzepin.asi.pl - Izba Celna w Rzepinie
www.izbacelna.torun.pl\ - Izba Celna w Toruniu
www.bip.warszawa.ic.gov.pl - Izba Celna w Warszawie
www.icwroclaw.pl - Izba Celna we Wrocławiu
www.is.biaman.pl - Izba Skarbowa w Białymstoku
www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl - Izba Skarbowa w Bydgoszczy
www.is.gdansk.pl - Izba Skarbowa w Gdańsku
www.isnet.katowice.pl - Izba Skarbowa w Katowicach
www.izba-skarbowa.kielce.pl - Izba Skarbowa w Kielcach
www.iskrakow.krak.pl - Izba Skarbowa w Krakowie
www.is.lublin.pl - Izba Skarbowa w Lublinie
www.izbaskarbowa.lodz.pl - Izba Skarbowa w Łodzi
www.olsztyn.is.gov.pl - Izba Skarbowa w Olsztynie
www.izba-skarbowa.opole.pl - Izba Skarbowa w Opolu
www.is.poznan.pl - Izba Skarbowa w Poznaniu
www.is.rzeszow.pl - Izba Skarbowa w Rzeszowie
www.izba-skarbowa.szczecin.pl - Izba Skarbowa w Szczecinie
www.izba-skarbowa.waw.pl - Izba Skarbowa w Warszawie
www.iszgora.mf.gov.pl - Izba Skarbowa w Zielonej Górze
www.is.wroc.pl - Izba Skarbowa we Wrocławiu
www.krus.gov.pl - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.knf.gov.pl - Komisja Nadzoru Finansowego
www.kibr.gov.pl - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
www.krrit.gov.pl - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
www.miasto.chojnice.pl - Miasto Chojnice
www.um.gliwice.pl - Miasto Gliwice
www.olsztyn.eu - Miasto Olsztyn
www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki
www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury
www.mps.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska
www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nettax.com.pl - Nettax
pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
bialystok.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
www.bydgoszcz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
www.bip.gdansk.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
www.katowice.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
www.kielce.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
www.krakow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
www.lublin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
www.bip.lodz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
www.olsztyn.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
www.rio.opole.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
www.poznan.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
www.rzeszow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
www.szczecin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
www.warszawa.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
www.zielonagora.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
www.wroclaw.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
www.rp.pl - Rzeczpospolita
www.sejm.gov.pl - Sejm RP
www.gdansk.pl - Urzad Miasta Gdańsk
http://olsztyn.uc.gov.pl/ - Urząd Celny w Olsztynie
bip.uke.gov.pl - Urząd Komunikacji Elektronicznej
bip.warszawa.pl - Urząd m.st. Warszawy
http://chelm.bip-gov.info.pl/bip/glowna - Urząd Miasta Chełm
bip.um.katowice.pl - Urząd Miasta Katowice
www.bip.kielce.eu - Urząd Miasta Kielce
www.bip.krakow.pl - Urząd Miasta Krakowa
bip.lublin.eu - Urząd Miasta Lublin
bip.uml.lodz.pl - Urząd Miasta Łodzi
www.bip.myslowice.pl/ - Urząd Miasta Mysłowice
bip.nowysacz.pl - Urząd Miasta Nowego Sącza
bip.um.opole.pl - Urząd Miasta Opole
bip.ump.pl - Urząd Miasta Płocka
bip.city.poznan.pl - Urząd Miasta Poznania
bip.um.skierniewice.pl - Urząd Miasta Skierniewice
bip.um.szczecin.pl - Urząd Miasta Szczecin
bip.um.swinoujscie.pl - Urząd Miasta Świnoujście
bip.umtychy.pl - Urząd Miasta Tychy
www.rudaslaska.bip.info.pl - Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
bip.um.wlocl.pl - Urząd Miasta Włocławek
bip.zielonagora.pl - Urząd Miasta Zielona Góra
bip.um.bielsko.pl - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
www.bip.um.bytom.pl - Urząd Miejski w Bytomiu
www.bip.grudziadz.pl - Urząd Miejski w Grudziądzu
bip.koszalin.pl - Urząd Miejski w Koszalinie
bip.radom.pl - Urząd Miejski w Radomiu
bip.um.suwalki.pl - Urząd Miejski w Suwałkach
bip.um.wroc.pl - Urząd Miejski Wrocławia
www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki
www.uzp.gov.pl - Urząd Zamówień Publicznych
www.zabrze.magistrat.pl - Zabrze
www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0